• snel inschrijven
  • snel inloggen
mobiel

Europese Blauwe Kaart

Geschiedenis

De Europese Raad heeft in Maart 2000, in Lissabon de Gemeenschap tot doel gesteld de meest concurrerende en dynamische kenniseconomie ter wereld te worden, welk in staat zal zijn tot duurzame economische groei met meer en betere banen en een hechtere sociale samenhang.

In oktober 2007 heeft de Europese Commissie twee voorstellen aangenomen. De eerste was een kaderrichtlijn ten behoeve van de toelating van hoogopgeleide migranten naar de EU, later bekend als de blauwe kaart richtlijn. Het tweede voorstel was een richtlijn om migratie te vereenvoudigen door aanvragers samen te leiden naar één enkele aanvraagprocedure, de richtlijn voor de blauwe kaart. In mei 2009 heeft de Europese Raad de blauwe kaart richtlijn goedgekeurd. In december 2011 werd de ‘enkele’ vergunningsprocedure goedgekeurd. Samen vormen deze richtlijnen het Europese Blauwe Kaart programma; een vraag-gestuurde, verblijfs-en werkvergunning.

"Arbeidsmigratie naar Europa versterkt onze concurrentiepositie en daarmee onze economische groei.
Het helpt de demografische problemen aan te pakken welke het gevolg zijn van de vergrijzing."

José Manuel Barroso

Doelstellingen

De Europese Blauwe Kaart is bedoeld om Europa een aantrekkelijker bestemming te maken voor professionals van buiten de Europese Unie. Alle EU-lidstaten, behalve het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland, nemen deel aan het Europese Blauwe Kaart programma.

Hoger opgeleiden kozen in het verleden voor bestemmingen zoals de Verenigde Staten, Canada of Australië. Het Europese initiatief heeft een aantal onderscheidende kenmerken die ervoor moeten zorgen dat Europa de eerste keus wordt als kennismigratie bestemming.

  • Werk-en loonvoorwaarden gelijk aan die van Europese staatsburgers
  • Vrij bewegen binnen het Schengen gebied
  • Recht op algemeen sociaal-economische rechten (zoals werkloosheidsuitkeringen)
  • Gunstige voorwaarden voor gezinshereniging
  • Perspectief op een permanent verblijfsvergunning
  • Vrijheid van vereniging

Voorwaarden

Drie belangrijke voorwaarden om de Europese Blauwe Kaart aan te vragen:

  • U bent geen Europees staatsburger
  • U bent hoger opgeleid en/of hooggekwalificeerd
  • U heeft een geldig arbeidscontract, of bindend werkaanbod

Uw profiel in de Europese Blauwe Kaart Network heeft een dubbele functie: het kan geconsulteerd worden door de werkgevers, zodat ze u een contract kunnen aanbieden. Ten tweede, het biedt de mogelijkheid om uw applicatie te versturen.

eu-blue-card-african-employee-woman
Veilige verbinding
Veilige verbinding