• ثبت نام سریع
  • ورود سریع
منوی تلفن همراه

اتصل

EU Blue Card Network (BCN)

Rue de la Science 14b
1040 Brussels
Belgium
Meetings only - call before visit!

Ceresstraat 13
4811CA, Breda
The Netherlands

T: +31.628 353 855 available: 09:00-12:00 (CET)
W: WhatsApp (31639820712) (no voice)
E: support@bluecardnetwork.eu
E: helpdesk@apply.eu

CoC: 64273857
VATIN: NL855594305B01

ما خوشحال هستیم که به سوالات شما پاسخ دهیم پاسخ ایمیل معمولا در یک روز کاری است.

از این ابتکار پشتیبانی کنید!
افزودن دکمه به وب‌سایت شما:

آرم

نقشه اروپا